Türk Tasarım Danışma Konseyi Kuruldu

5/8/2009 tarihinde Bakanlar Kurulunca oluşturulan “Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Karar” 3 Eylül 2009 itibariyle yürürlüğe konuldu.
Konseyin amacı, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak için tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesine, uygulama altyapısı oluşturulmasına ve uygulanmasına ve bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılmasına, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesine, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanmasına ve “Türk Tasarımı” imajının yerleştirilmesine yönelik istişare niteliğinde kararlar almak ve önerilerde bulunmak.

Konseyde ETMK ile birlikte GMK ve MTD de Temsil Ediliyor

Konsey, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıklarının Müsteşarları, DPT, Hazine, ve Dış Ticaret Müsteşarları, YÖK tarafindan belirlenen bir üniversite öğretim üyesi, Tübitak, TPE, KOSGEB,TOBB, TESK, TİM, TÜSİAD, TMMOB, ETMK, GMK ve MTD Başkanlarından oluşuyor.

Türk Patent Enstitüsü, Nisan 2008’de ilgili diğer kurum temsilcileri ile birlikte ETMK’yı Türk Tasarım Konseyinin kurulması konusunda toplantıya davet etmiş, ETMK’nın önerisi doğrultusunda Grafikerler Meslek Kuruluşu (GMK) ve Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) de konsey yapısına dahil edilmişti.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararına http://www.resmi-gazete.org/tarih/20090903-10.htm adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi; http://etmk.org.tr/news/haberler/turk-tasarim-danisma-konseyi-kuruldu/

fikironline hakkında

Fikir üreten, geliştiren, pazarlayan tasarımcılara, girişimcilere ve sanatçılara yeni fikir ve trendleri takip edebilecekleri platformları sunmayı amaç edinen bir internet girişimidir.

Related posts

Bir cevap yazın

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.