NOKI “Senin Kalemin” Tasarım Yarışması

Noki Kalem, üretilebilir Versatil Uçlu kalem ve yaratıcı kalem tasarlanması ve bu alanlardaki genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması amacıyla NOKI Kalem Tasarım Yarışmasıdüzenlenliyor.

Yarışmanın Amacı

• Kalem üretiminde rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
• Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
• Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
• Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
• Sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adaylarının kendini ifade edecek çalışmalar yapmasını ve sergilemesini sağlamak,
• Hayal gücünü öncül kılarak kalem tasarımı ile ilgili bilinen ezberlerin ötesine geçmektir.

Katılım Koşulları

I. “Üretilebilir Kalemler Tasarım Yarışması”(Bugün)
Yarışmanın bu kategorisi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerin, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümleri’nde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrencilerin katılımına açıktır.

Öğrenciler yarışmaya iki şekilde katılabilir:

· Bireysel olarak
· Grup olarak (*)

(*) Grup olarak katılımlarda tüm grup üyelerinin öğrenci olması şarttır.
(*)Bir grup lideri seçilir, seçilen grup lideri tüm ödülleri teslim alma yetkisine sahiptir. Grup katılımlarında tüm üyelerin Endüstriyel Tasarım öğrencisi olma şartı yoktur ancak grup liderinin Endüstriyel Tasarım öğrencisi olması zorunludur.

“NOKI Kalem Tasarım Yarışması”na katılmak için gerekli olan çizim ve anlatım kuralları aşağıda sıralanmıştır:

1. Yarışma şartnamesi, yarışmaya katılım koşulları ve yarışma ile ilgili tüm dokümanlar WEB sayfasından temin edilecektir. www.nokiseninkalemin.com
2. Yarışma başvurusu için KİMLİK ZARFI ve PROJE ZARFI olmak üzere 2 farklı zarf hazırlanmalıdır. Her iki zarfın sağ üst köşesine toplam 5 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılmalıdır. Zarfların üzerine yazılan tüm yazılar Times New Roman yazı tipi ve 14 punto ile yazılmalıdır.
Kimlik zarfının içinde katılımcının kimlik fotokopisi, isim, adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgileri, taahhütname ve 1 adet vesikalık fotoğraf bulunmalıdır.
Proje zarfının içinde katılımcının proje çıktısı ve proje cd.si bulunmalıdır.
Ayrıca her zarfın ve projenin üzerine yarışmacının başvurduğu yarışma kategorisi mutlaka yazılmalıdır.
3. Yarışmaya katılacaklar, 30 Nisan 2014 tarihi saat 18.00’a kadar şahsen, elden veya posta yoluyla (en geç son başvuru tarihinde NOKI firmasında olacak şekilde) başvurabilecektir. Postayla yapılacak başvuruların taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi gibi yollarla yapılması zorunludur. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihinden sonra NOKI kayıtlarına geçen başvurular ile eksik belge ve bilgiyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4. Yarışmaya başvuran kişilerin hazırlanan yarışma şartnamesi hükümlerine uygun olduğu varsayılır.

5. Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu bildiren “Taahhütname”yi doldurup imzalayacaklardır.

6. Yarışmaya başvuranların şartname hükümlerini tüm yasal haklar ve sorumluluklar kendilerine ait olmak üzere kabul ettiği varsayılmaktadır. Yani yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

7. Yarışmacıların kimlik zarfının içine isim, adres, telefon, faks ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak koymaları zorunlu olup, söz konusu yarışma katılımı, grup çalışmasıysa her grup elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.

8. Kimlik zarfının üzerine yazılacak “AÇIKLANABİLİR” ibaresi, projenin yarışma sonunda tasarımcı ismi ve eğitim bilgileri ile sergilenmesine, ayrıca tasarımın düzenlenecek sergi, hazırlanacak kitap ve kataloglarda tasarımcı ismi, iletişim bilgileri ve vesikalık fotoğrafı ile beraber yer almasına tasarımcı/tasarımcılarının izin vermesi anlamına gelmektedir. “AÇIKLANAMAZ” ibaresi yazılması halinde; söz konusu projeler yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda yer alamayacak, tasarımcılarının ismi, iletişim bilgileri veya vesikalık fotoğraflarına yer verilmeyecektir. Üzerinde ibare belirtilmemiş zarflar “AÇIKLANABİLİR” kabul edilerek, eser sahipleri, yarışma sonunda düzenlenecek sergi, oluşturulacak kitapçıklar ve kataloglarda açık kimlikleri ile yer alacaktır. (Kimlik zarfının üzerindeki “Açıklanabilir” veya “Açıklanamaz” ibareleri Times New Roman yazı tipi ve 14 punto ile yazılacaktır)

9. Rapor ve proje sunum paftaları üzerinde yarışmacının kimliğine ilişkin işaret veya belirleyici herhangi bir işaret görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkarılacaktır.

10. Yarışmaya katılan her tasarımcı, tasarımların sergilenmesine, bu şartname koşulları içinde izin verir.

Proje Teslim Formatı

A. Üretilebilir Kalemler Tasarım Yarışması için teslim edilecek projelerin formatı aşağıdaki şekildedir:
Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. Çizimler düşey doğrultuda A3 (297x420mm)boyutunda 4 paftayı geçmemek şartıyla, en az 1/1 ölçekte görünüşler ve detaylar daha büyük ölçekte sunulmalıdır. Sergileme kolaylığı bakımından, bütün paftaların sağ alt köşesinde pafta asma şemasında yeri belirtilecek; paftalar foto blok ve benzeri altlık malzemeye lamine edilerek hazırlanacaktır. Projelerin CD kopyası A3 boyutunda en az 150dpi olacak şekilde JPEG formatında, kapalı proje zarfı içinde, açıklama rapor ile birlikte teslim edilecektir. Teslim paftalarının A3 boyutunda 1 kopya çıktısı alınacaktır.

Açıklama raporu A4 boyutunda en fazla 2 sayfaya sığacak şekilde yazılmalı ve cd’ye kopyası alınarak, aslı da proje zarfına konmalıdır.

Proje Paftalarında Yazılacak Tasarıma Ait Açıklamalar:

Tasarımın İsim Önerisi
Tasarımın Konsepti ve Temel İlkeleri
Üretimde Kullanılacak Malzemeler
Üretimde Kullanılacak Teknikler

B. Yenilikçi Kalemler Fikir Yarışması
Bu kategoride fikirler çizim, skeç ve yazı olarak sunulmalı ve 5MB’yi geçmeyecek şekilde cd’ye yüklenerek gönderilmelidir.

Jüri

Kunter Şekercioğlu – Kilit Taşı Tasarım
Ümit Altun – DesignUM
Dilek Akbulut – Gazi Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Hülya Pabuççuoğlu – Sasanna Tasarım
Mehmet Yetkin – ASELSAN

Ödüller

Her iki kategoride ayrı ayrı olmak üzere;

·Üretilebilir Kalemler Tasarım Yarışması Kategorisi için :
Yarışma birincilik ödülü : 15 inch Retina Ekranlı MacBook Pro
Yarışma ikincilik ödülü : 13 inch Retina Ekranlı MacBook Pro
Yarışma üçüncülük ödülü : 13 inch MacBook Pro
noki
·Yenilikçi Kalemler Fikir Yarışması Kategorisi için :
İnternet oylaması sonucu ilk beşe girenlere birer adet iPad Air verilecektir.

http://www.nokiseninkalemin.com/

fikironline hakkında

Fikir üreten, geliştiren, pazarlayan tasarımcılara, girişimcilere ve sanatçılara yeni fikir ve trendleri takip edebilecekleri platformları sunmayı amaç edinen bir internet girişimidir.

Related posts

Bir cevap yazın

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.