1. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, değişen teknolojiye ve tüketici eğilimine ayak uyduran, çevre dostu, özgün, fonksiyonel özelliklere sahip endüstriyel gıdaların tasarlanması ve bu alanlardaki genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması amacıyla 1. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması’nı düzenlemektedir.

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, günümüzün ve geleceğin tasarımcılarını, sektörün imkân ve sıkıntılarını avantaj haline dönüştürecek ve gıda ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretecek projeleri tasarlamaya davet etmektedir.

 

YARIŞMANIN AMAÇLARI VE KONUSU

Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması’nın temel amaçları arasında,

  • Endüstriyel gıda ürünleri ihracatında rekabet sağlayıcı çözümler üretmek ve sektörün rekabet gücünü artırmak,
  • Sektörün gelişimine katkıda bulunmak,
  • Üretimde katma değeri arttırmak,
  • Sektörün imkan ve sorunlarını avantaj haline dönüştürecek çözümler üretmek,
  • Tasarımın sektör için önemini vurgulamak ve tasarım fikrini teşvik etmek,
  • Endüstriyel tasarım etkinliklerini yaygınlaştırmak ve özendirmek,
  • İhracat potansiyeline sahip tasarımlarının ortaya çıkarılmasında aracı olmak,
  • Türkiye’de gıda firmaları ile sektöre ilgi duyan genç dinamik tasarımcı adayları sektör bünyesinde buluşturarak üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak,
  • Geleceğin endüstriyel gıda pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak

başta yer almaktadır.

Geleneksel Türk Tatlıları ana temasındaki lokum, pestil, cezerye, helva, mesir macunu ve bunun gibi çikolata, şekerleme, kek, tatlı bisküvi gibi her türlü şekerli mamullerden, endüstriyel yöntemlerle seri olarak üretilebilen gıdalar bu yarışmanın konusunu oluşturan gıda ürünleridir. Pastane gibi butik üretim koşullarına yönelik olarak tasarlanmış ürünler kapsam dışıdır. Katılımcılardan piyasada var olmayan yenilikçi gıda ürünleri önerileri yanı sıra, içerik, tat önerileri, yeni şekil ve formlar yeme deneyimi senaryoları beklenmektedir. Hatta tasarlanan gıda ürününün ayrılmaz bir parçası ise ambalaj tasarımları da değerlendirilebilecektir.

Ürünlerin tasarımı estetik kaygılar kadar; fonksiyonel zenginlik, yeni bir gıda kategorisi yaratma, kullanılabilirlik, seri üretime, ambalajlanmaya, depolamaya ve nakliyeye uygunluk, maliyet, yenilik, katma değer yaratma ve ihracata yönelik rekabet gücü oluşturma ölçütleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Ayrıca, tasarlanan ürünlerin içeriğinde malzeme olarak ülkemizde üretilen hammaddelerin kullanılması oranı da değerlendirmede göz önüne alınacak kriterler arasındadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

1. Yarışmada;

a) Öğrenci Kategorisi
b) Profesyoneller Kategorisi” olmak üzere 2 ayrı kategori
bulunmaktadır.

2. Yarışma farklı uzmanlıklardan oluşan ekip çalışmalarını teşvik etmek amacıyla
yalnızca grup katılımına açıktır. Tüm grup üyeleri kişisel bilgilerini WEB sayfasındaki
yarışma ile ilgili formlarda eksiksiz olarak dolduracaktır.

3. Yarışmanın “Öğrenci Kategorisi”, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki
üniversitelerin tüm lisans ve ön lisans öğrencilerinin grup halinde katılımına açıktır.
Ekipte en az bir endüstriyel tasarım (veya endüstri ürünleri tasarımı) bölümü ve bir
gıda mühendisliği bölümü öğrencisinin veya mezununun olması ve seçilecek ekip
liderinin ön lisans veya lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Ekipte gastronomi ve
mutfak sanatları bölümü gibi konu ile ilgili diğer bölüm öğrencileri olması teşvik
edilmektedir.

4. Yarışmanın “Profesyoneller Kategorisi”, grup halinde katılıma açıktır, ekipte mutlaka
en az ön lisans veya lisans programlarından mezun bir endüstriyel tasarımcının ve
bir gıda mühendisinin bulunması gerekmektedir.(Gıda mühendisi ve endüstriyel
tasarımcıdan sadece birinin mezun olması yeterlidir, diğeri öğrenci de olabilir, ekip
lideri öğrenci değilse grup profesyoneller kategorisinde kabul edilir.) Yarışmaya
katılmak isteyen kişiler, gıda mühendisleri ve endüstriyel tasarımcılar ile
ekip kurmak amacıyla İstanbul İhracatçı Birlikleri’ne başvurabilirler.

5. Yarışmacıların;

a- Jüri üyelerinden herhangi birinin ortağı, yardımcısı ya da birinci dereceden
akrabası olmaması,
b- Jüri çalışmalarının hiçbir safhasına katılmamış bulunması,
c- Yarışmayı açan kuruluşta çalışıyor veya yarışmayı açan kuruluşta çalışan birinin
birinci dereceden akrabası olmaması,
d- Yarışma şartnamesinde belirtilebilecek olası koşullara uyuyor olması şarttır.

Bu şartlara uymayanların projeler yarışmaya katılmamış sayılır.

6. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül
almamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmamış, üretilmemiş ve satışa
sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu
tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje
ve bu proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların başvuruları yarışma
kapsamından çıkarılacaktır. Eğer proje ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bu
proje ile yarışmaya başvuran yarışmacı/yarışmacıların kazandıkları tüm ödüller İİB
Genel Sekreterliği tarafından geri istenir. Aksi durumlarda hukuki yollara
başvurulacaktır.

7. Ödül kazanan bir projenin iptal edilmesi halinde, söz konusu projenin yerine en çok
oyu alan sıradaki tasarıma aynı ödül ve hakları devir edilecek ve yapılan değişiklik
yarışma ilanının yapıldığı WEB sitesinde (www.gidatasarimyarismasi.org)
duyurulacaktır.

8. Yarışmaya birden fazla proje ile katılım, mümkündür.

YARIŞMANIN AŞAMALARI

“İİB 1. Ulusal Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması” iki aşamadan oluşmaktadır.

√ Birinci Aşama: Öğrenci ve Profesyoneller kategorilerinde en çok 5 pafta olarak A3
boyutundaki 5 mm fotobloklu proje paftaları ve 500 kelimeyi geçmeyen proje açıklama
raporu ve İngilizce çevirisi bilgisayar ortamında word dosyası halinde hazırlanmış olarak
en geç 6 Ağustos 2014 tarihine kadar İİB Genel Sekreterliği’ne ulaştırılacaktır.
Ulaştırılacak belgeler, içerisinde JPEG dosya türünde pafta dosyaları ve word dosya
türünde proje raporunu içeren CD ile birlikte teslim edilecektir. (Teslim koşullarına ilişkin
daha fazla ayrıntı şartnamenin “Yarışmanın Kuralları ve Yarışmacılardan İstenilenler”
bölümünde mevcuttur).

√ İkinci Aşama: Birinci Aşamada her kategoriden Asli Jüri Üyelerince uygun görülen
yeterli sayıda proje (en az 3 tane) İkinci Aşamaya katılmak üzere seçilecek, İkinci
Aşamada yarışmacılara yarışma takvimine uygun olarak yeterli süre verilerek projelerin
imalata uygun olarak geliştirilmesi ve numunelerin kontrollüğü istenecektir. Geliştirilen
projelerin, “numune üretim sponsorluğu” veren firmaların ve kuruluşların pilot üretim
tesislerinde numune üretimi yapılacaktır; hangi firmanın hangi numune üretimini
yapacağı konusu ise üretilecek olan ürün için ihtiyaç duyulan malzeme ve tekniklere göre
İİB tarafından belirlenerek yarışmacılar yönlendirilecektir. Herhangi bir şekilde
numunelerin üretilemediği bir projenin 1 adet hızlı prototipi, masrafı İİB’den karşılanmak
üzere yaptırılacaktır. 2. Aşamada asli jüri üyelerinin kazanan projeleri belirlemelerinden
bir gün önce, 15 adet numune veya 1 adet hızlı prototip paketi, üzerinde proje rumuzu
yazılmış olarak İİB Genel Sekreterliğine teslim edilecektir.

Ödül töreninde, ödül alacak projelerden her kategoriden 1.lik ödülü almaya layık
görülecek yarışmacılar, 3 dakika projelerini anlatma şansına sahip olacaklardır. Bu
nedenle, projesi İkinci Aşamaya kalan yarışmacıların, 1.lik Ödülü alma ihtimali
olduğundan ödül törenine projesinin en fazla 3 dakikalık detaylı açıklamasını hazırlayarak
gelmesi talep edilecektir. Konuya ilişkin detaylı duyuru İkinci Aşamaya kalanların WEB
sitesinden (www.gidatasarimyarismasi.org) ilanı ile beraber yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Birinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 6 Ağustos 2014 (Gece 24:00’a kadar)
Seçici Kurul Toplantısı : 8 Ağustos 2014
İkinci Aşama İçin Proje Teslim Tarihi : 17 Eylül 2014
Ödül Töreni Tarihi : Eylül 2014

JÜRİ ÜYELERİ
Prof. Dr. Beraat Özçelik (İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanı-Gıda Mühendisi)

Prof. Dr. Osman Sağdıç (YTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. K. Nazan Turhan (İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi ve Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Can Özcan (İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım
Bölüm Başkanı)

Yard. Doç. Dr. Sibel Özilgen (Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölüm Başkanı)

Gamze Güven (Tasarımcı, ETMK Genel Merkez Başkan Yardımcısı)

Yard. Doç. Dr. A. Bülben Yazıcı (TOBB-ETÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı –
ETMK üyesi)

Prof. Dr. Marinella Ferrara (Endüstriyel Tasarımcı, Milan Politeknik Üniversitesi
Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi)

Dr. Francesca Zampollo (Gıda Tasarım Danışmanı, Tasarım Araştırmacısı,
Uluslararası Gıda Tasarım Topluluğu Kurucusu)
Prof. Dr. Gürbüz Güneş (TÜBİTAK Mam Gıda Enstitüsü Müdürü)

Paolo Barichella (Gıda Tasarımcısı, IED-Avrupa Dizayn Enstitüsü Gıda
Tasarımı Yüksek Lisans Programı Öğretim Görevlisi )

Edip Tahincioğlu (Sektör Temsilcisi)

Jüri Üyeleri tasarım yarışması sonucunda yarışmaya katılan projelerin değerlendirme
sonuçlarına ilişkin yorumlarını içeren ortak imzalı bir rapor hazırlayacaktır.

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Nuray Işık Kapucu (ETMK İzmir Şube Başkanı)
Beyza Baran (ETMK İzmir Şube Başkan Yardımcısı)

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Zekeriya Mete (İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı)
Hidayet Kadiroğlu (İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)
Alpaslan Arduç (İİB Genel Sekreter Yardımcısı)
Murat Bakış (Endüstriyel Tasarımcı)

İş bu şartname ile oluşturulan jüri üyeleri ve organizasyon komitesi ile şartnamede yer
alan değerlendirme kriterleri yarışmacı tarafından okunarak onaylanmış ve kabul
edilmiştir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Projeler aşağıda verilen kriterlere göre değerlendirilecektir:
– Yaratıcılık ve Buluş Derecesi: Fikrin yaratıcı ve özgün olması en yüksek katsayı
ile değerlendirilir.
– Sektöre Katkısı: Fikrin reel sektöre katkısı ve bu etkinin sürdürülebilir olması.
– Uygulanabilirlik: Fikrin teknik ve ekonomik olarak yapılabilir olması veya
gelecekte yapılabilir olacağının gösterilmesi ve ülkemizde toplumun gelişmesine
katkıda bulunması.
– Sunumun Kalitesi: Proje dosyasının iyi hazırlanmış olması, görsel resim, çizim ve
simülasyonlarla desteklenmesi, anlatım dilinin akıcılığı.
– Çevrecilik ve Fonksiyonellik: Tasarımların çevreci, sağlığa duyarlı ve
fonksiyonel olması.
– Üretimde Kullanılan Malzemeler: Projede yerli kaynakların özellikle ve
öncelikle kullanılması ve seri üretilebilirsilk ve maliyetlerin rekabet edilebilirliği.

YARIŞMA MODERATÖRÜ

Alpaslan Arduç (İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı)

TASARIMLARIN GÖNDERİLECEĞİ YER
Yarışma Sekreteryası İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği
Adres Sanayi Cad. Çobançeşme Mevki Dış Ticaret Kompleksi
C Blok BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
Tel 0-212-454 05 00
Faks 0-212-454 05 01
E-Posta karslan@iib.org.tr
gidatasarim@iib.org.tr koordinasyon3@iib.org.tr

olarak belirlenmiştir. Yarışma ile ilgili her türlü soru yukarıda belirtilen e-posta adresine
yöneltilebilir.

Yarışma ile ilgili tüm iletişimlerde söz konusu iletişim bilgileri kullanılacaktır. Kargo ile
yollanan projelerin yarışma teslim günü ve saatinden önce ulaşması yarışmacıların
sorumluluğundadır.

ÖDÜLLER

“İhracatçı Birlikleri-1. Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması”nda başarılı olan tasarımlara
verilecek toplam 6 ödül bulunmaktadır. Ayrıca organizasyon komitesi tarafından
belirlenecek sayıda mansiyon ödülleri de verilecektir.

1. Öğrenci Kategorisi

Yarışma birincilik ödülü 20.000 TL
Yarışma ikincilik ödülü 10.000 TL
Yarışma üçüncülük ödülü 5.000 TL

2.Profesyoneller Kategorisi

Yarışma birincilik ödülü 55.000 TL
Yarışma ikincilik ödülü 30.000 TL
Yarışma üçüncülük ödülü 15.000 TL

Not: Ödül alanlara katılımcı sayısı kadar ödül belgesi verilecektir. Ancak grup katılımında para ödülü yarışmacı
sayısı ne olursa olsun toplam verilecek ödülü ifade etmektedir.

Para ödüllerinin dışında, 2008/2 Sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde
yarışmanın Öğrenci Kategorisi’nde birinci olan grup üyelerinden destek kapsamına
alınan tasarımcıların, yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ve aylık 1.500 ABD
Doları’nı aşmamak kaydıyla yaşam giderlerinin en fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenmesi
söz konusu olabilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi, C Blok Yenibosna / İSTANBUL 34197
Telefon: 0212 454-05-00 (Dahili 1650)
Faks: 0212 454-05-01 / 0212 454-05-02
E-mail: gidatasarim@iib.org.tr – koordinasyon3@iib.org.tr
Ilgili Kisi: Nur Arslan – karslan@iib.org.tr

fikironline hakkında

Fikir üreten, geliştiren, pazarlayan tasarımcılara, girişimcilere ve sanatçılara yeni fikir ve trendleri takip edebilecekleri platformları sunmayı amaç edinen bir internet girişimidir.

Related posts

Bir cevap yazın

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.