FNSS MILDESIGN 2015 Uluslararası Kara Araçları Tasarım Yarışması Başlıyor

Türkiye’nin zırhlı muharebe araçları üreticisi FNSS Savunma Sistemleri Anonim Şirketi, “FNSS MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Araçları Tasarım Yarışması’nın” ikincisini düzenlemektedir.

Yarışmanın amacı, savunma sektöründe tasarımcı geliştirmeye yardımcı olmak, genç tasarımcıları profesyonel çevrelerle buluşturmak ve Türkiye’de özgün ürün geliştirme çalışmalarına destek olmaktır. “Profesyonel Kategori” ve “Öğrenci Kategorisi” olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışma, kapsamı, kriterleri, ödülleri ve seçici kurulu ile ülkemiz de ve Dünya’da saygın tasarım yarışmaları arasında yerini almaktadır. Dört yıl önce düzenlenen ve ulusal nitelikli olan FNSS MILDESIGN 2011 yarışmasına 45’i profesyonel, 20’si öğrenci olmak üzere toplam 65 proje katılmıştır. FNSS MILDESIGN Uluslararası Askeri Kara Araçları Tasarım Yarışması’nın görmekte olduğu yoğun ilgi nedeniyle her iki senede bir düzenlenmeye devam edilmesi planlanmaktadır.

Konusu, “İnsanlı ve uzaktan komutalı, balistik korumaya sahip, modüler yapıda, askeri kara aracı kavramsal tasarımı” olarak belirlenen FNSS MILDESIGN 2015’in profesyonel tasarımcı potansiyelinden faydalanmak adına önemli bir adım olduğu değerlendirmektedir.

FNSS, tasarım konusunda farklı disiplinlerden gelen ve kendi alanında uzman üyelerden oluşan seçici kurulu, danışma kurulu ve organizasyon komitesiyle başarılı bir organizasyona daha imza atma gayesiyle, tüm yarışmacılara MILDESIGN 2015 Uluslararası Askeri Kara Araçları Tasarım Yarışması’nda başarılar diler.

Ödüller:

oduller

Jüri Üyeleri

Brent Butcher
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı

Christopher F Foss
IHS Jane’s yayın grubunun kara muharebe platformları, zırhlı muharebe araçları editörü ve IDR ile JDW dergilerinin IHS Jane’s kara sistemleri danışmanı

Dr. Ekber Onuk
Yonca Onuk Tersanesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yard. Doç. Füsun Curaoğlu
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Gökhan Muharrem Akış
Yonca Onuk Tersanesi, Baş Tasarımcı

Gökhan Keman
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Endüstriyel Tasarımcı Mildesign 2011 Profesyonel kategori Üçüncüsü

Prof. Dr. Gülay Hasdoğan
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Sada Tezsezen
Endüstriyel Tasarımcı TUSAŞ

Sözüm Doğan
Endüstriyel Tasarımcı FUTERODESIGN

Teyitler alındıkça yeni jüri üyeleri listeye eklenecektir.

İletişim: mildesign2015@fnss.com.tr

Bilgi için: www.fnssmildesign.com

fnss-mildesign-poster_low

Yarışma Şartnamesi

FNSS MILDESIGN 2015 ULUSLARARASI KARA ARAÇLARI TASARIM YARIŞMASI

1. GENEL TASARIM GEREKSİNİMLERİ

1.1. Genel Tanım:
İnsanlı ve uzaktan komutalı, balistik korumaya sahip, modüler yapıda, askeri kara aracı kavramsal tasarımı

1.2. Kullanım ve Kontrol:
Sürücü, zırh koruması altında araç içerisinden, azami durumsal farkındalıkla aracı kullanabilmelidir. Diğer operasyonel amaçları yerine getirecek personeller de azami durumsal farkındalığa sahip olmalıdır. İhtiyaç halinde aracın tüm sürüş ve operasyon kontrolları, uzaktan da yapılabilmelidir. Araç, buna uygun elektronik donanım ve teçhizatları da barındırmalıdır.

1.2.1. Uzaktan kontrol edilebilme yeteneğinin, kullanıcıya ve operasyonel durumlara kazandırdığı avantajlar, olası senaryolar ve kurgusal sunumlarla anlatılmalıdır.

1.3. Modülerlik

1.3.1. Göreve Yönelik:
Baz araç, görev gereksinimleri gereği, ihtiyaç halinde farklı konfigürasyonlara dönüştürülebilmelidir (Ör: Personel Taşıyıcı, Ambulans, Mayın Temizleme, Kurtarma Bakım, Komuta Kontrol).

Katılımcı, araç varyantlarını tasarlamakla sorumlu olmamakla beraber, fikir verici, farklı ve özel senaryolara hitap eden özellikleri vurgulayabilir, örnekler sunabilir [Baz Araç: Aracın hareket, koruma ve yük taşıma kabiliyetlerini en yalın şekilde barındıran hali (Balistik gövde + Güç Grubu +Güç Aktarma Organları)].

1.3.2. Yeteneğe Yönelik: Baz araçta, kullanılacağı şartlara göre, özellikler değiştirebilmeli ve/veya yeni özellikler eklenilebilmelidir (Karada ve suda hareket kabiliyeti, balistik koruma, durumsal farkındalık vs.).

1.4. Hareket yeteneği:

1.4.1. Karada Hareket: Araç, zorlu arazi ve iklim koşullarında hareket edebilmelidir.

1.4.1.1. İklim Koşulları: Tropik, çöl ve soğuk kuzey iklimlerinde operasyon yapabilmelidir.

1.4.1.2. Zemin Koşulları: Araç buzlu, karlı, çamurlu, kayalık, yumuşak zeminlerden geçebilmelidir.

1.4.2. Suda Hareket (yüzme): Araç, akarsu ve göl gibi iç sulardan yüzerek geçebilmelidir.

Katılımcılardan, haracın areket kabiliyeti özelliklerinin araç tasarımını nasıl şekillendirdiğini anlatması beklenmektedir.

1.5. Dış ölçüler:
Aracın dış ölçüleri en fazla aşağıdaki gibi olacaktır:

Uzunluk: ≤ 8m
Genişlik: ≤ 3m
Yükseklik: ≤ 2.5m

2. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

2.1. Yenilikçilik:
Tasarımda yenilikçi bir yaklaşım ile araç konsepti yaratılması; özgün kullanım senaryolarının ve modülerlik konseptlerinin sunulması beklenmektedir.

2.2. Gereksinimlere Cevap Verme:
Madde 1 ve alt başlıklarında tanımlanan gereksinimlerin optimum düzeyde karşılanması beklenmektedir.

2.3. Gerçekleştirilebilirlik:
Tasarımın, mevcut teknoloji ve üretim yöntemleriyle üretilebilir olması beklenmektedir (Bu madde, “öğrenci kategorisinde (S)” değerlendirmeye alınmayacaktır).

2.4. Estetik katkı:
Tasarımdan, bütünlükçü bir görsel çözümleme içermesi ve biçim-fonksiyon uyumu sağlaması beklenmektedir.

2.5. Geliştirme ve detaylandırma düzeyi:
Tasarımın kullanım senaryosu ve teknik detayları ile ne derece detaylı kurgulandığı değerlendirmeye alınacaktır (Örneğin: Kullanıcı odaklı tasarım, operasyonel odaklı-fonksiyonel tasarım, temel mekanik çözümleri barındırma, savunma konsepti vb. konular).

3. YARIŞMA TAKVİMİ

3.1. Duyuru (01 Eylül 2014) :
Yarışma duyurusu ve katılım koşulları “www.fnssmildesign.com” internet sitesinden ilan edilecektir.

3.2. Ön Kayıt (01 Eylül 2014-28 Kasım 2014) :
Yarışmacılar, ön kayıtlarını “www.fnssmildesign.com ” internet sitesinden 01 Eylül 2014 tarihinden, 28 Kasım 2014 tarihine kadar elektronik olarak yapabileceklerdir. Katılımcıların yapacakları her proje başvurusu için, rakamlardan oluşan 6 haneli katılım kodu web sitesi tarafından verilecektir.

3.3. Soru Cevap Tarihi (01 Eylül 2014 – 28 Kasım 2014) :
Tasarımcılar sorularını 01 Eylül 2014’den 28 Kasım 2014 tarihine kadar ” mildesign2015@fnss.com.tr” internet adresine gönderebileceklerdir. Soru ve cevaplar www.fnssmildesign.com internet adresinde yer alan “Soru ve Cevaplar” sayfasından anonim olarak yayınlanacaktır.

3.4. Tasarımların Teslimi (28 Kasım – 19 Aralık 2014) :
Yarışmacılar, katılım koşullarına uygun olarak hazırladıkları tasarımlarını, www.fnssmildesign.com internet sitesi üzerinden başvuru yaptıkları sayfalara giriş yaparak yükleyebilirler. Proje gönderimi, 19 Aralık 2014 tarihinde saat 24:00 Türkiye yerel saatinde sona erecektir.

3.5. Yarışma Sonuçlarının İlanı (02 Şubat 2015) :
Dereceye giren tasarımlar ve tasarımcılar, 02 Şubat 2015 tarihinde “fnss.com.tr” ve “www.fnssmildesign.com” İnternet adreslerinden duyurulacaktır.

3.6. Ödül Töreni (31 Ocak 2015) :
Dereceye giren tasarımlar ve tasarımcılara ödülleri, 31 Ocak 2015 Cumartesi günü düzenlenecek sergi ve ödül töreninde verilecektir.

4. KATEGORİLER

4.1. Profesyonel Kategori (P): 18 yaş üzerindeki profesyonel tasarımcılar yarışmaya katılabilir. Bireysel ve ekip katılımlarında, tüm yarışmacıların 18 yaş ve üstü olması zorunludur.

4.2. Öğrenci Kategorisi (S): Bu kategorideki yarışmaya, üniversitelerin lisans programlarına devam eden öğrenciler katılabilecektir.(Yüksek lisans ve doktora öğrencileri kapsam dışıdırlar ve profesyonel kategoride katılmaları gerekmektedir). Ekip katılımlarında, tüm yarışmacıların lisans düzeyinde üniversite öğrencisi olması zorunludur.

5. ÖDÜLLER

Dereceye giren tasarımcılara aşağıda belirtilen ödüllerle birlikte plaket verilecektir. Dereceye giren tüm projeler ,FNSS’nin 2015-2016 yılında katılacağı ulusal ve uluslararası fuarlarda eser sahibinin ismiyle sergilenecek; ilk üçe giren eserler ise ulusal ve uluslararası dergilerin yarışmayla ilgili makalelerinde yayınlanabilecektir. Seçici kurul, birden fazla projeye mansiyon verebilir.

PROFESYONEL KATEGORİ (P)
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 25,000 ABD Doları
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 12,500 ABD Doları
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ : 7,500 ABD Doları
MANSİYON : Başarı belgesi

ÖĞRENCİ KATEGORİSİ (S)
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 5,000 ABD Doları
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 3,000 ABD Doları
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ : 1,000 ABD Doları
MANSİYON : Başarı Belgesi

6. SEÇİCİ KURUL (JÜRİ)

Süreç boyunca seçici kurula yeni üyeler eklenecektir.

Brent Butcher
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı

Christopher F Foss
IHS Jane’s yayın grubunun kara muharebe platformları, zırhlı muharebe araçları editörü ve IDR ile JDW dergilerinin IHS Jane’s kara sistemleri danışmanı

Dr. Ekber Onuk
Yonca Onuk Tersanesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yard. Doç. Füsun Curaoğlu
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Gökhan Muharrem Akış
Yonca Onuk Tersanesi, Baş Tasarımcı

Gökhan Keman
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Endüstriel Tasarımcı Mildesign 2011 Profesyonel kategori Üçüncüsü

Prof. Dr. Gülay Hasdoğan
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı

Sada Tezsezen
Endüstriyel Tasarımcı – TUSAŞ

Sözüm Doğan
Endüstriyel Tasarımcı – FUTERODESIGN

7. DANIŞMA KURULU

Nail Kurt
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., CEO

Haluk Bulucu
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., İş Geliştirme ve Strateji Direktörü

Can Adil Özelçi
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Mühendislik ve Üretim Direktörü

Semiha Yaşar
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Geliştirme Programları Direktörü

Mehpare Alp
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., İnsan Kaynakları Direktörü

Berna Dalaman
Tasarım Fikirleri Tasarım Yönetimi Danışmanlık /OSTİM Endüstriyel Tasarım ve Mühendislik Merkezi Direktörü

Koray Ulu
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., İş Geliştirme Teknik Lideri

Cem Altınışık
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., Halkla İlişkiler Koordinatörü

8. KATILIM FORMATI

8.1. Elektronik Kayıt: Yarışma katılımcıları 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren www.fnssmildesign.com adresinde yer alan yarışmacı kayıt formunu elektronik olarak doldurup kayıt yaptırmalıdır. Kayıt yaptıran yarışmacıların kimliği raportörler tarafından gizli tutulmakta olup, her proje için ayrı olarak alınan 6 haneli katılımcı kodunu saklı tutmaları gerekmektedir.

8.2. Projelerin Teslimi: Projeler elektronik kopya olarak www.fnssmildesign.com adresinde tanımlanan alanlara yüklenecektir. Yarışmacılar birden fazla projeyle katılabilir. Ancak her proje için kullanıcı ara yüzünden yeni bir katılımcı kodu tanımlatması ve yeni alınan katılımcı koduyla projelerini sunması zorunludur.

8.3. Proje Paftası Formatı: Projelerde, tasarım ve özellikler çeşitli açılardan alınmış görseller ve şemalarla sunulmalıdır. Paftaların sol alt kısmına 20 punto “Arial” fontla “MILDESIGN-2015” yazılmalıdır. Sağ alt kısma ise, aynı font ve punto ile katıldığı kategori (S veya P) ve katılım kodu ( Ör: P-563445, S-334091 gibi) yazılmalıdır.

Dosya Tipi (Format) : JPEG, PNG veya PDF
Çözünürlük (DPI) : 300 dpi (pixel/inch);
Pafta Boyutu : Yatay A3 ebadında
Renk Modu : RGB
Boyut : Dosya başına en fazla 10MB
Pafta Adedi : En az 2, en fazla 4 adet

8.4. Proje Raporları: Projenin amacını, bu amacı nasıl gerçekleştirdiğini, yenilikçi özelliklerini, malzeme ve teknik özelliklerini Türkçe veya İngilizce olarak anlatan, 150 sözcüğü aşmayacak raporlardır. Raporda yarışma kategorisi (S veya P) ve katılım kodu yazılmalıdır. Proje raporlarında görsel kullanılmamalıdır.

Dosya Tipi (Format) : MS Word veya PDF olacaktır.

8.5. Proje Model Dosyası: Proje model dosyası ürünün solid olarak tamamlanmış halini (dış kabuk) içermelidir.

Dosya Tipi (Format) : STP, IGES veya Rhino, Solidworks, Catia, Alias model dosyaları (Ödül kazanan projelerin sergilenmesi amacıyla ölçekli model yapılması planlanmaktadır. Bu amaçla proje sahiplerinden projelerinin 3D model verileri istenmektedir.)

9. GENEL KATILIM KOŞULLARI VE KURALLAR

9.1. Ekip Katılımı:
Yarışmacılar, yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Ancak ekip halinde yapılan katılımlarda ödül alan projenin ödülü, proje liderine takdim edilir.

Öğrenci kategorisinde yarışmaya katılan ekip üyelerinden her birinin madde 4.2 de belirtilen koşulları sağlaması gerekir. Profesyonel kategoride yarışmaya katılan ekip üyelerinden her birinin 4.1 maddesindeki koşulları sağlaması gerekir.

9.2. Fikri Haklar:
Yarışmaya katılan projelerin fikri hakları, proje sahibi/tasarımcılara aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır. Üçüncü Şahısların işbu yarışma ve/veya projenin FNSS tarafından kullanımı nedeniyle doğabilecek başta telif ve patent hakkı da olmak üzere fikri mülkiyet hakları ihlali ve sair her türlü talep, zarar ve ziyanından yarışmacı münhasıran sorumludur.

9.3. Reklam ve Tanıtım Amaçlı Kullanım:
FNSS yarışmaya katılan tüm projeleri dilediği sürece ve dilediği şekilde sergileme hakkına sahiptir. FNSS aynı zamanda, tasarımları ve tasarımlara ilişkin sunumları tanıtım amacıyla kullanabilir, basın ve yayın kuruluşları ile paylaşabilir.

9.4. Ölçekli Model:
FNSS, yarışmaya katılan projeler içerisinden uygun gördüğü projelerin ölçekli modelini ürettirebilir ve sergileyebilir.

9.5. Fikri Hakların Devri:
Tasarım sahibi, yarışma sonuçları ilan edildikten sonra altı ay süre ile, FNSS’nin talebi halinde yarışmaya katılan projenin fikri haklarını münhasıran kullanmak üzere FNSS’ye süresiz olarak lisans vereceğini gayri kabulü rucu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu durumda FNSS, tasarım sahibine en yüksek ödül bedelini aşmamak üzere, mutabık kalınacak bir bedel ödeyecektir.

9.6. Yarışmaya Gönderilen Projelerin Saklanması:
Yarışmaya gönderilen projeler ve ilgili dosyalar, yarışma sonunda yarışmacılara iade edilmez. FNSS dilediği sürece projeleri kendi veri tabanında saklama hakkına sahiptir.

9.7. Ödül ve Liyakatlerin Takdimi:
Ödül plaketleri ve başarı belgeleri, düzenlenecek olan ödül töreninde sahiplerine sunulacaktır. Kazanılmış olan para ödülleri ise katılımcıların banka hesaplarına yatırılacaktır.

9.8. Yarışmaya Katılabilen Proje Adedi:
Yarışmacılar birden fazla tasarımla yarışmaya katılabilir. Ancak her farklı tasarım için yeni bir katılım kodu ile başvurmaları zorunludur.

9.9. Tesis Kuralları:
Yarışmacılar ve ziyaretçiler, yarışma ödül töreninin FNSS Gölbaşı tesislerinde düzenlenmesi halinde, FNSS tesisleri giriş-çıkış ve ziyaretçi kurallarına uymakla mükelleftirler.

9.10. Ödülü Projelerin Katılım Durumu:
Daha önce, herhangi bir tasarım yarışmasında ödül almış çalışmalar bu yarışmaya katılamazlar.

9.11. Özgün Olmayan Projelerin Katılım Durumu:
Yarışmaya katılan proje ve sunuş malzemeleri özgün olmalıdır. Jüri tarafından değerlendirmeye giren proje veya sunuş malzemelerin özgün olmadığı tespit edildiği durumlarda, FNSS kişiler arası ilgili anlaşmazlıktan sorumlu değildir. FNSS ilgili katılımcı veya grup katılımından ödül veya ödülleri geri alma hakkına sahiptir.

9.12. Yarışmaya Kimler Katılamaz:
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. çalışanları ve bunların birinci derece akrabaları bu yarışmaya katılamazlar. Seçici Kurul, Danışma Kurulu ve Yarışma Kurulu’nda görev alan kişiler ve bunların birinci dereceden akrabaları da bu yarışmaya katılamazlar.

9.13. Yarışma Belgelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
Yarışma belgelerinin hiç bir yerinde sahibini tanıtan veya tanıtma amacı-potansiyeli taşıyan isim, yazı ya da işaret bulunamaz. Raporlar bilgisayar ortamında yazılır, proje sunuşlarında el yazısı bulunamaz.

9.14. Koşulların Kabulü:
Yarışmacılar www.fnssmildesign.com internet sitenden katılımcı başvurularını elektronik olarak onayladıkları andan itibaren, tüm yarışma şartları ve jüri kararlarını aynen kabul etmiş olurlar.

9.15. Diskalifiye Koşulları:
Bu şartnamedeki koşulları sağlayamayan katılımcılar diskalifiye edilir. Ödül verilmişse ödülleri FNSS tarafından geri alınır.

fikironline hakkında

Fikir üreten, geliştiren, pazarlayan tasarımcılara, girişimcilere ve sanatçılara yeni fikir ve trendleri takip edebilecekleri platformları sunmayı amaç edinen bir internet girişimidir.

Bir cevap yazın

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.