Endüstriyel Üretim Mega Trendler Araştırması

Çağımızın hızla değişen dünyasında sürdürülebilir üretim ve büyüme stratejileri için geleceğe endüstri çerçevesinden bakarak hazırlanan “KPMG Endüstriyel Üretimde Mega Trendler” raporu yayınlandı.

Geleceğin üreticilerine, rekabet güçlerini korumak ve yatırımcıları için değer yaratabilmek amacıyla hazırlanan rapor, finansal yapılanmadan bilişim alanındaki yeniliklere kadar 10 önemli mega trendi analiz ederek sebep-sonuç ilişkilerini anlatıyor.

shutterstock_157217147

Bu değişikliklerin arkasındaki itici güçlerden bazıları, bölgeler ve endüstrilerde görülen kapsamlı dönüşüm süreçleriyle sonuçlanan “mega trendler”. Geleceğin üreticileri, rekabet güçlerini koruyabilmek, yatırımcıları için değer yaratabilmek ve hem müşterileri hem de diğer paydaşlar için tercih edilen iş ortağı olmaya devam edebilmek için bu mega trendleri dikkate almak zorundalar.

 

 

56af5de1c03c0e6cf0288c57

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri ve Denetim, Şirket Ortağı Hakan Ölekli, raporda ortaya konan ve üretim dünyası için büyük önem taşıyan 10 mega trend ve çıkış noktalarını şöyle sıraladı:

Çıkış Noktaları:

  1. Bu gelişmelerin görünür ve olası itici güçleri neler?
  2. Bu dönüşüm süreçlerinin doğrudan ve dolaylı etkileri neler?
  3. Şirketler bu mega trendlerden nasıl değer yaratabilir?
  4. Bu konularla ilgili hangi tecrübeleri edindik ve bu mega trendler zaman içerisinde nasıl gelişebilir?
  5. Günümüzde üreticiler bu mega trendlere hazırlanmak için ne tür kurumsal adımlar atmalı?

shutterstock_190655789_cover-1

10 trend – 10 pozisyon

1.Geleceğin Fabrikası
• Otomasyon, gelişmekte olan ekonomiler için üretimde dış kaynak kullanımına gitmekten daha düşük maliyetli bir seçenek olabilir.
• Birbiriyle bağlantılı bir üretim değer zincirindeki şirketler endüstriyel BT güvenliği riskleriyle daha fazla karşılaşacak.
• Yasal yükümlülüklerde, yönetmeliklerde ve endüstri standartlarında artış görülecek.

shutterstock_189134741

 

2. Yakın Bölgelere Taşınma
• Üretim şirketleri, ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmak için idari hizmetlerde dış kaynak kullanmak istiyor.
• Ülke dışında çalışanların ücretleri giderek artıyor.
• Gelişmiş ekonomilerin, yakın bir gelecekte üretime yönelik önemli iç yatırım yapmaları bekleniyor.

shutterstock_241840336
Görsel Kaynak: Shutterstock by zhu difeng

3.Doğuya Doğru Talep Kayması
• Asya’nın tüm dünyadaki ekonomik etkisi giderek artıyor.
• Yerel Ar-Ge, üretim ve montaj tesislerinin, bölgesel tedarik zincirlerinin ve ürünleri yerel pazarlara uygun hale getirmenin önemi giderek artıyor.

shutterstock_290118971

4.Üretim Kümelenmesi
• Kümeler, üretim sektörünü inovasyon ve verimlilik bakımından güçlendirmenin temelini oluşturacak.
• Büyük müşterilerin mühendislik merkezlerine ve bilimsel araştırma kuruluşlarına yakın bir noktada olmaları önemli halegelecek.

shutterstock_276558335
Görsel Kaynak: Shutterstock by SFIO CRACHO

5.Enerji/Kaynak Verimliliği

• Emtia fiyatları, enerji kullanımı ve lojistik yönetimi, rekabet gücünün korunmasında daha kritik öneme sahip olacak.
• Otomasyonlu üretim ve yeni üretim teknolojilerinin (katmanlı üretim gibi) malzeme, enerji ve atık azaltımında kilit rol oynaması bekleniyor.

shutterstock_190655786
Görsel Kaynak: Shutterstock by SFIO CRACHO

6.Yetenek Mücadelesi
• Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanlara olan talepte artış var.
• “Ender” bulunan uzmanların ücretlerindeki sürekli artış şirketler için ilave ekonomik baskı getirecek.

shutterstock_270760424
Görsel Kaynak: Shutterstock by NPFire

7.Nanoteknoloji / Nanoüretim
• Nanoteknolojinin yakın bir gelecekte sürdürülebilirlik üzerinde önemli bir etkisinin olması bekleniyor.
• Nanoparçacıkların hizmet ömürleri boyunca görülebilen, bilinmeyen sağlık ve emniyet etkileri, araştırmaya dayalı endüstriler için risk yönetimi konusunda hem zorluklar hem de fırsatlar doğuruyor.

shutterstock_190655789
Görsel Kaynak: Shutterstock by SFIO CRACHO

8.Hizmet Odaklı İş Modelleri
• Üretim şirketleri, müşterilerinin ihtiyaçları konusunda bütüncül bir yaklaşım sergileyerek hizmetlerini müşterilerine kesintisizbir şekilde satmaya devam etmenin yollarını bulmak zorunda.
• Üreticilerin karşılaştığı zorluk, bilimsel ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmet kombinasyonları halinde ticarileştirebilmek.

 

9.Kaynak Kullanımı Yönetişimi
• Şirketler, disiplinli ve birinci sınıf süreçlere sahip olan ve değer zincirinin uygun seviyelerinde sürece dahil olan nitelikli bir tedarik organizasyonuna ihtiyaç duyacak.
• Kaynak kullanımı yönetişimi yaklaşımı, 1. kademeden son kademeye kadar şirketin tüm harici tedarik zincirini kapsadığından kurumsal sorumluluğun bir parçasını oluşturur.

shutterstock_147631913

10.Katmanlı Üretim / 3D Baskı
• Katmanlı üretim veya 3D baskı, endüstriler, şirketler ve toplum üzerinde etkileri olan yeni iş modelleri oluşturacak.
• “Bozulan yeni tedarik zinciri dünyasında” bir şirketin değer zinciri yapısının önemi artıyor.

 

Raporun tamamını incelemek için pdf dosyasını indirebilirsiniz.

 

Haber Kapak Görseli: Shutterstock by Diana Hlevnjak

 

fikironline hakkında

Fikir üreten, geliştiren, pazarlayan tasarımcılara, girişimcilere ve sanatçılara yeni fikir ve trendleri takip edebilecekleri platformları sunmayı amaç edinen bir internet girişimidir.

Bir cevap yazın

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.