1999 Depremlerinin 10. Yılında Ulusal Öğrenci Afiş Yarışması

1999 Depremlerinin 10. Yılında Ulusal Öğrenci Afiş Yarışması
Ülkemiz tarihinin en yıkıcı depremlerinden olan 1999 depremlerinin, belleklerden giderek uzaklaşması üzerine bir dizi etkinlik ve yarışma düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası “+10 / Sözün Tükendiği Yer” konulu bir öğrenci afiş yarışması açıyor. Geçen on yılın, “Deprem, Mimarlık ve Yapılaşma” ilişkisi bağlamında bu sürede yapılanlar ve yapıl(a)mayanlarıyla geleceğe bıraktığı izin sorgulanmasını, genç belleklerin afiş tasarımı yoluyla topluma ve kamu yönetimine yönelik beklentilerini ortaya koyması ve iletecekleri görsel mesajın toplumsal duyarlılığı harekete geçirmesini hedefleyen yarışmaya son katılım tarihi 22 Ekim 2009.